SEC yêu cầu hạn chót vào thứ Sáu đối với các tổ chức phát hành ETF Ethereum giao ngay

Là một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trên thị trường tài chính và đặc biệt là trong lĩnh vực Ethereum ETF, tôi xem diễn biến mới nhất này với cảm giác vừa phấn khích vừa thận trọng. Hướng dẫn của SEC dành cho các tổ chức phát hành gửi biểu mẫu S-1 của họ trước thứ Sáu là một bước thiết yếu để ra mắt những sản phẩm được nhiều người mong đợi này.


Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới nhất liên quan đến việc phê duyệt các quỹ ETF Ethereum giao ngay. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gần đây đã hướng dẫn các tổ chức phát hành, chẳng hạn như VanEck và BlackRock, gửi biểu mẫu S-1 mới sửa đổi của họ trước thứ Sáu tuần này. Điều này xảy ra sau khi SEC phê duyệt mẫu 19b-4 vào ngày 23 tháng 5, đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình ra mắt ETF.

2024-05-31 08:36