Luna Guard di chuyển 1,974 triệu AVAX sau khi SEC thanh toán

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn 5 năm kinh nghiệm trên thị trường, tôi luôn theo dõi chặt chẽ những diễn biến có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của mình. Việc Luna Foundation Guard chuyển 1,974 triệu AVAX gần đây, trị giá khoảng 71,2 triệu USD, đến một địa chỉ không xác định chắc chắn đã thu hút sự quan tâm của tôi.


Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một số giao dịch hấp dẫn diễn ra gần đây. Luna Foundation Guard được cho là đã chuyển một lượng tiền điện tử đáng kể trong khoảng thời gian từ 11:29 đến 11:33 UTC+8. Cụ thể, họ đã chuyển AVAX trị giá khoảng 71,2 triệu USD, tương đương 1,974 triệu đơn vị, đến một địa chỉ ví không xác định, “0x13…2e27”.

2024-05-31 08:21