Việc tiết lộ không nhất thiết phải bảo vệ diễn viên xấu: Gary Gensler

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy quan điểm của Gary Gensler về sàn giao dịch tiền điện tử và thao túng thị trường vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Với kiến ​​thức nền tảng về thị trường tài chính truyền thống, tôi có thể đánh giá cao tầm quan trọng của tính minh bạch và công bố thông tin trong việc ngăn chặn thao túng thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.


Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler đã cảnh báo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin tiết lộ sẽ không được bảo vệ khỏi các vụ kiện pháp lý nếu họ tham gia thao túng thị trường. Ông nói rõ rằng các công ty này vẫn có thể phải đối mặt với hành động pháp lý nếu họ phổ biến thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, khiến các nhà đầu tư đầu tư vào các sản phẩm có khả năng có sai sót. Gensler nhấn mạnh rằng việc tiết lộ không đảm bảo quyền miễn trừ cho những kẻ vô đạo đức. Hơn nữa, ông lưu ý rằng hầu hết các công ty tiền điện tử vẫn chưa đưa ra thông tin tiết lộ và cách thức hoạt động của các sàn giao dịch này thường khác biệt đáng kể so với cách thức hoạt động của các nền tảng giao dịch thị trường tài chính truyền thống.

2024-06-06 08:07