Việc phê duyệt ETF Ethereum của SEC có khả năng tránh được cuộc chiến pháp lý, chứ không phải áp lực chính trị: Bernstein

Việc phê duyệt ETF Ethereum của SEC có khả năng tránh được cuộc chiến pháp lý, chứ không phải áp lực chính trị: Bernstein

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi tin rằng việc SEC phê duyệt các quỹ ETF Ethereum (ETH) giao ngay gần đây là một động thái có tính toán nhằm tránh sự phức tạp về mặt pháp lý thay vì khuất phục trước áp lực chính trị. SEC phải đối mặt với những thách thức pháp lý tương tự đối với cả Bitcoin và Ether ETF, đòi hỏi phải có một quyết định thực tế.


Với tư cách là nhà phân tích tại Bernstein, tôi và các đồng nghiệp của mình là Gautam Chhugani và Mahika Sapra đã kiểm tra sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối với Quỹ giao dịch trao đổi Ethereum (ETH) giao ngay (ETF). Trái ngược với niềm tin phổ biến, chúng tôi tin rằng quyết định này là một động thái chiến lược nhằm vượt qua các rào cản pháp lý thay vì khuất phục trước áp lực chính trị.

2024-06-04 09:22