Tỷ lệ đặt cược cổ điển của Terra Luna tăng lên 15% khi đặt cược hơn 1 nghìn tỷ LUNC

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về công nghệ blockchain và thị trường tiền điện tử, tôi thấy những phát triển gần đây trong mạng Terra Classic (LUNC) đặc biệt hấp dẫn. Với hơn 1,017 nghìn tỷ LUNC được đặt cược trên mạng, tương ứng với giá trị khoảng 70,15 triệu USD theo giá hiện tại, rõ ràng là cộng đồng có cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ và tham gia vào hệ sinh thái Terra Classic.


Dựa trên thông tin gần đây nhất từ ​​Terra Classic Foundation, khoảng 1,017 nghìn tỷ đồng LUNC đã bị khóa trong hoạt động đặt cược trên mạng. Theo giá thị trường hiện tại, lượng dự trữ đáng kể của Terra Luna Classic này có giá trị khoảng 70,15 triệu USD. Đáng chú ý, tỷ lệ đặt cược đã đạt mức cao nhất ấn tượng là 15,01%. Binance, trước đây đã đốt 1,7 tỷ token LUNC, hiện đã đốt khoảng 62 tỷ token thông qua cơ chế đốt hàng tháng. Đóng góp đáng kể này của Binance chiếm hơn một nửa tổng số token LUNC được cộng đồng đốt cho đến nay.

2024-07-08 06:07