Trưởng nhóm tiếp thị Shiba Inu đưa ra các lập luận ủng hộ và chống lại SHIB ETF

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, tôi nhận thấy quan điểm của Lucie về tác động tiềm tàng của SHIB ETF đối với hệ sinh thái Shiba Inu rất đáng suy ngẫm. Mặc dù chắc chắn có những lợi ích đối với ETF, chẳng hạn như tăng khả năng tiếp cận, lợi ích của tổ chức, đa dạng hóa và thúc đẩy nhu cầu, nhưng cũng cần phải xem xét những hạn chế tiềm ẩn.


Một đại diện của nhóm Shiba Inu, cụ thể là Lucie, người giữ vai trò lãnh đạo tiếp thị, đã chia sẻ quan điểm của cô ấy về triển vọng của quỹ giao dịch trao đổi SHIB (ETF) trong một bài đăng X gần đây. Trong bài đăng này, Lucie đã nêu ra một số lợi ích của việc có SHIB ETF nhưng cũng chỉ ra một số hạn chế tiềm ẩn đối với cộng đồng tài chính phi tập trung (DeFi).

Ưu điểm của SHIB ETF

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng một lợi thế hấp dẫn của Quỹ giao dịch trao đổi SHIB (ETF) là khả năng truy cập dễ dàng. Đối với các nhà đầu tư truyền thống, những người có thể không thoải mái trong việc điều hướng sự phức tạp của các sàn giao dịch tiền điện tử, ETF cung cấp một cách đơn giản hóa để tiếp cận SHIB. Ngoài ra, sản phẩm này có khả năng thu hút các nhà đầu tư tổ chức do tính chất được quản lý của nó. Những người chơi tổ chức đã do dự khi nghiên cứu sâu về tiền điện tử vì những bất ổn về quy định. Tuy nhiên, với một sản phẩm tài chính được quản lý như ETF, những lo ngại này sẽ được giảm bớt.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi muốn nêu bật một lợi ích bổ sung mà Lucie đã đề cập: đa dạng hóa. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ đầu tư vào một tài sản, quỹ ETF có thể nắm giữ nhiều tài sản liên quan. Bằng cách đó, rủi ro thua lỗ sẽ giảm do lợi nhuận tiềm năng từ các tài sản khác nhau trong ETF có thể bù đắp cho nhau. Hơn nữa, trưởng bộ phận tiếp thị đã đưa ra một điểm hấp dẫn về cách sản phẩm của chúng tôi có thể tăng nhu cầu và tính thanh khoản của Shiba Inu (SHIB). Do đó, điều này có thể tác động tích cực đến hành động giá của SHIB.

Nhược điểm của Lucie

Khi thảo luận về lợi ích của việc đầu tư vào SHIB thông qua quỹ ETF, đại diện marketing của Shiba Inu đã đưa ra một số bất lợi. Về cơ bản, ETF làm tăng nguy cơ tập trung hóa. Phân cấp là sức mạnh cốt lõi và sức hấp dẫn của DeFi và tiền điện tử nói chung, mang lại sự bảo mật và quyền truy cập bình đẳng. Đáng tiếc là ETF lại hạn chế tính chất phi tập trung này.

Lucie chỉ ra rằng đầu tư vào SHIB ETF đi kèm với việc đánh đổi việc từ bỏ quyền sở hữu trực tiếp. Điều này ngụ ý rằng các cá nhân sẽ mất cơ hội tham gia vào các hoạt động Tài chính phi tập trung (DeFi), chẳng hạn như quản trị và đặt cược, vì các nhà đầu tư ETF sẽ không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với token SHIB của họ. Nói một cách đơn giản hơn, SHIB ETF đại diện cho một con đường đầu tư dễ dàng hơn nhưng dẫn đến ít sự tham gia thực tế hơn. Do đó, hệ sinh thái DeFi có thể mất đi sức mạnh do sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tham gia giảm và sự gia tăng đầu tư thụ động.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể đồng cảm với quan điểm của trưởng nhóm tiếp thị về những thách thức tiềm ẩn mà chi phí và quy định có thể đặt ra đối với SHIB và DeFi. ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) có thể ngăn cản những người tham gia DeFi quan tâm đến chi phí, những người thích tính chất phi tập trung của các nền tảng hiện tại. Hơn nữa, tôi chia sẻ những lo ngại của Lucie về việc tập trung hóa, vì nó làm tăng nguy cơ thao túng thị trường, điều này có thể làm suy yếu niềm tin và tính minh bạch vốn làm nền tảng cho hệ sinh thái tiền điện tử.

Theo quan điểm của Lucie, việc đưa SHIB ETF vào Tài chính phi tập trung (DeFi) mang lại cả ưu điểm và nhược điểm, cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Do đó, nó thể hiện một tình huống phức tạp trong đó việc đưa ra quyết định sáng suốt là rất quan trọng.

Phản ứng với SHIB ETF tiềm năng

Mặc dù Lucie đã đưa ra phản đối nhưng cô vẫn giữ quan điểm rằng ETF dựa trên SHIB là có thể xảy ra.

Tôi có thể xác nhận rằng các tổ chức thực sự đã công nhận giá trị của cấu trúc phi tập trung của Shiba Inu.

Phản hồi cho bài đăng của Lucie về SHIB cũng như những ưu và nhược điểm của nó rất đa dạng. Một số cá nhân bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của cô, trong khi những người khác lại có ý kiến ​​​​trái ngược. Một bình luận cụ thể lập luận chống lại việc thành lập Quỹ giao dịch trao đổi SHIB (ETF), nói rằng hầu hết các nền tảng DeFi nên vẫn phi tập trung. Bài đăng gợi ý rằng cả cộng đồng SHIB và DeFi đều có thể được hưởng lợi từ việc đào tạo nâng cao và cơ hội đầu tư dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng.

2024-07-11 14:14