Triển vọng tăng giá đối với Ether khi các nhà giao dịch suy đoán giá tiềm năng tăng

Là một nhà phân tích quyền chọn có kinh nghiệm, tôi đã theo dõi chặt chẽ xu hướng trên thị trường quyền chọn của Ether và không thể không bị thu hút bởi lãi suất mở hiện tại đối với các quyền chọn mua 5.000 USD vào cuối tháng 6. Với triển vọng tăng giá, các nhà giao dịch đang sử dụng chênh lệch quyền chọn mua giữa mức giá thực hiện 4.000 USD và 5.000 USD để tận dụng khả năng tăng giá tiềm năng.


Theo phân tích gần đây của QCP Capital về hoạt động quyền chọn, quan điểm lạc quan đối với Ether là điều hiển nhiên khi các nhà giao dịch đã thực hiện chênh lệch quyền chọn mua trị giá 5.000 USD khi hết hạn vào tháng 6 với kỳ vọng rằng tiền điện tử có thể tăng từ 4.000 USD đến 5.000 USD. Lập trường tăng giá này cho thấy triển vọng tích cực đối với chuyển động giá của Ether.

2024-05-31 15:08