Số tiền chuyển stablecoin hàng ngày của Mạng TRON tăng vọt lên 13,93 tỷ USD

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về công nghệ blockchain và đặc biệt quan tâm đến stablecoin, tôi nhận thấy sự gia tăng hoạt động gần đây trong hệ sinh thái stablecoin của Mạng TRON thực sự hấp dẫn. Sau khi theo dõi chặt chẽ các xu hướng và sự phát triển của thị trường trong không gian này, tôi nhận thấy rằng khối lượng chuyển nhượng trung bình hàng ngày của stablecoin trên TRON đạt mức ấn tượng 13,93 tỷ USD trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7 năm 2024. Con số này thể hiện sự gia tăng đáng kể so với các giai đoạn trước, làm cho nó trở thành một sự kiện đáng chú ý.


Với tư cách là nhà nghiên cứu về Mạng TRON, tôi đã quan sát hoạt động quan trọng trong hệ sinh thái stablecoin của nó từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2024. Khối lượng chuyển hàng ngày của các stablecoin, chẳng hạn như $USDD, $USDT, $USDJ, $TUSD và $ USDC, đạt mức trung bình ấn tượng là 13,93 tỷ USD. Hoạt động tăng vọt này nhấn mạnh tầm quan trọng của các stablecoin này trên nền tảng TRON, hiện có tổng vốn hóa thị trường là 58,115 tỷ USD. Những stablecoin này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch an toàn và ổn định trong lĩnh vực kỹ thuật số.

2024-07-06 08:23