Ripple ra mắt quỹ sổ cái XRP Nhật Bản và Hàn Quốc

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và tập trung chủ yếu vào XRP, tôi rất vui khi biết về sáng kiến ​​mới nhất của Ripple tại khu vực APAC. Sự ra mắt của Quỹ XRP Ledger Nhật Bản và Hàn Quốc là một dấu hiệu rõ ràng về cam kết của Ripple trong việc thúc đẩy việc áp dụng và đổi mới cho XRP tại thị trường quan trọng này.


Để thúc đẩy sự đổi mới và sử dụng Sổ cái XRP ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC), Ripple đã thành lập Quỹ XRP Ledger Nhật Bản và Hàn Quốc. Sáng kiến ​​này sẽ chủ yếu tập trung vào hợp tác doanh nghiệp, đầu tư khởi nghiệp, khuyến khích nhà phát triển và xây dựng cộng đồng. Quỹ này phù hợp với cam kết trị giá 1 tỷ XRP của Ripple để thúc đẩy phát triển và mở rộng XRPL thông qua các chương trình XRP Grants và XRPL Accelerator. Đáng chú ý, Ripple, RippleX và các đối tác khu vực APAC như SBI Holdings tại Nhật Bản đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng XRP đáng kể trên toàn thế giới.

2024-06-11 15:21