Ripple đã hợp tác với 80% ngành ngân hàng Nhật Bản

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về công nghệ fintech và blockchain, tôi thực sự vui mừng về những phát triển mới nhất trong ngành ngân hàng Nhật Bản. Xác nhận từ ba chuyên gia có uy tín trong ngành rằng có tới 80% ngân hàng Nhật Bản đã thiết lập quan hệ đối tác với Ripple là một dấu hiệu rõ ràng về tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong Tài chính truyền thống (TradFi).


Ba cơ quan chức năng trong ngành trong bài nghiên cứu của họ tiết lộ rằng khoảng 80% tổ chức ngân hàng Nhật Bản đã liên minh với Ripple, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong Tài chính truyền thống (TradFi). Ripple đã nổi lên như một nhân vật nổi bật trong việc cho phép các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và hợp lý hơn. Sáu mươi ngân hàng Nhật Bản đã áp dụng công nghệ của Ripple bất chấp tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple. Thông qua các mối quan hệ đối tác này, các tổ chức tài chính Nhật Bản có thể cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp thanh toán quốc tế nhanh chóng và đáng tin cậy, từ đó thiết lập một chuẩn mực mới trong lĩnh vực này.

2024-06-06 15:07