Quỹ Astar đề xuất đốt 350 triệu token ASTR

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về công nghệ blockchain và kinh tế mã thông báo, tôi thấy đề xuất của Quỹ Astar về việc đốt số mã thông báo ASTR trị giá hơn 31 triệu đô la là một sự phát triển hấp dẫn. Sau khi theo dõi chặt chẽ hệ sinh thái Polkadot, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo vị trí parachain cho các dự án muốn xây dựng trên nền tảng đầy hứa hẹn này.


Với tư cách là một nhà phân tích, tôi ở đây để cung cấp những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu có sẵn. Trong một động thái đáng chú ý, Quỹ Astar đã đưa ra kế hoạch tiêu hủy các token trị giá hơn 31 triệu USD từ kho dự trữ ASTR của họ. Những khoản dự trữ này là một phần trong số 350 triệu ASTR dành cho các cuộc đấu giá slot parachain của Polkadot. Sau thông báo này, sẽ có khoảng thời gian thảo luận cộng đồng kéo dài ba tuần trước khi bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào diễn ra. Việc phê duyệt đề xuất này có thể mang lại một số lợi thế cho chủ sở hữu mã thông báo ASTR. Bằng cách đốt hết nguồn dự trữ, chúng tôi giảm tổng nguồn cung đặt cược, từ đó tăng phần thưởng cho người đặt cược.

2024-06-04 15:07