Polkadot ghi nhận mức tăng trưởng giao dịch 33% khi DOT đạt mức thấp nhất trong 7 tháng

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm trong vài năm, tôi đã chứng kiến ​​phần lớn sự suy thoái của thị trường và biến động giá cả. Việc Polkadot gần đây giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là một cảm giác quen thuộc, nhưng lần này, tôi không thể không bị thu hút bởi những nguyên tắc cơ bản cơ bản của dự án.


Với tư cách là nhà nghiên cứu về hệ sinh thái Polkadot, tôi nhận thấy rằng mặc dù những đợt suy thoái gần đây của thị trường khiến giá trị của DOT ở mức thấp nhất trong 7 tháng ở mức 4,98 USD, hệ sinh thái vẫn mạnh mẽ. Giao dịch trong Polkadot đã tăng 33% so với tháng trước, đạt 16 triệu trong tháng 6 từ 12 triệu trong tháng 5. Ngoài ra, OpenGov, nền tảng quản trị mở của Polkadot, đã chứng kiến ​​số lượng đề xuất tăng đáng kể 66% so với tháng trước. Sự tăng trưởng này trong hệ sinh thái trái ngược với cuộc đấu tranh về giá của DOT trong bối cảnh thị trường có xu hướng giảm giá rộng hơn. Tuy nhiên, đã có những sự phục hồi nhẹ, với DOT hiện có giá 5,79 USD vào thời điểm viết bài.

2024-07-06 08:23