Peter Brandt nâng cao khả năng BTC hoàn thành mô hình hai đỉnh

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm có nền tảng về phân tích tiền điện tử, tôi thấy đánh giá của Peter Brandt về mô hình hai đỉnh tiềm năng của Bitcoin rất hấp dẫn. Phân tích của ông, dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và hiểu biết sâu sắc về thị trường, làm dấy lên mối lo ngại chính đáng về xu hướng giá hiện tại và những tác động tiềm ẩn của nó đối với các nhà đầu tư.


Chuyên gia giao dịch Peter Brandt đã đặt ra một truy vấn trong một chủ đề Reddit về việc Bitcoin có thể hình thành mô hình hai đỉnh, ngụ ý mức giá tối thiểu tiềm năng là 44.000 USD dựa trên phân tích của ông. Quan điểm của ông được củng cố bởi biểu đồ giá Bitcoin hiển thị dự báo của ông. Con số 44.000 USD được đánh dấu như một dấu hiệu cảnh báo nếu cấu trúc hai đỉnh thành hiện thực. Tuy nhiên, điều cần thiết cần lưu ý là quan điểm giảm giá không phải là chắc chắn vì mức giảm giá cao nhất đối với mô hình hai đỉnh thực sự sẽ lên tới khoảng 20% ​​giá trị của Bitcoin, trong khi mức giảm hiện tại là khoảng 10%.

2024-07-08 15:06