Michael Saylor nêu bật khoản đầu tư của SWIB vào BTC ETF

Michael Saylor nêu bật khoản đầu tư của SWIB vào BTC ETF

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy động thái này của Ủy ban Đầu tư Bang Wisconsin (SWIB) là một bước tiến đáng kể đối với hoạt động đầu tư của tổ chức vào Bitcoin. Với 162 triệu USD được phân bổ để mua cổ phiếu của các sản phẩm BTC ETF giao ngay của BlackRock và Grayscale Investments, điều này nhấn mạnh niềm tin của các tổ chức này đối với tài sản kỹ thuật số.


Ủy ban Đầu tư Wisconsin (SWIB) đã thay đổi chiến lược của mình một cách đáng kể bằng cách phân bổ 162 triệu đô la để mua cổ phiếu trong Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) do BlackRock và Grayscale Investments cung cấp. Quyết định này, được Michael Saylor nhấn mạnh là thận trọng về mặt tài chính đối với một quỹ hưu trí, nhấn mạnh sự công nhận ngày càng tăng về giá trị của Bitcoin giữa các công ty đầu tư. Một giáo sư của Đại học Marquette dự đoán rằng các quỹ đầu tư khác của nhà nước có thể làm theo trong tương lai. Bất chấp sự biến động của Bitcoin, giáo sư vẫn khẳng định rằng đây vẫn là một lựa chọn khả thi để nâng cao tính đa dạng của danh mục đầu tư và lợi nhuận tiềm năng.

2024-06-03 16:06