Mật mã 101: Chìa khóa phát triển chuỗi khối cho người mới bắt đầu

Mật mã 101: Chìa khóa phát triển chuỗi khối cho người mới bắt đầu

 Giới thiệu

Tổng quan về mật mã

Văn bản này cung cấp cái nhìn tổng quan về vai trò của mật mã trong công nghệ chuỗi khối và thảo luận về các chủ đề khác nhau liên quan đến nó. Văn bản bắt đầu bằng việc giải thích rằng mật mã là điều cần thiết để bảo mật dữ liệu và duy trì niềm tin vào các ứng dụng blockchain. Sau đó, nó đề cập đến một số khía cạnh quan trọng của việc triển khai các giải pháp mã hóa hiệu quả, chẳng hạn như sử dụng thuật toán mã hóa mạnh, mã hóa đầu cuối và dấu thời gian để ngăn chặn các cuộc tấn công lặp lại.


Trong bối cảnh kỹ thuật số hiện đại của chúng ta, nơi có rất nhiều nguy hiểm, mật mã đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ. Đó là nghệ thuật bảo vệ thông tin liên lạc để đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm chỉ có thể được truy cập bởi những cá nhân được phép. Trong lịch sử, mật mã liên quan đến việc chuyển đổi các tin nhắn thành một dạng không thể nhận dạng được để truyền đi và sau đó giải mã chúng trở lại thành văn bản có thể đọc được ở đầu nhận.

Mật mã học hiện đại đã có những bước tiến đáng kể, tích hợp hài hòa giữa khoa học máy tính và toán học. Các thuật toán được phát minh phức tạp giải quyết các vấn đề phức tạp, khiến chúng cực kỳ khó giải mã. Mặc dù về mặt lý thuyết có thể giải quyết được nhưng chúng tỏ ra không thực tế để bẻ khóa trong một khung thời gian hợp lý. Sự mạnh mẽ này rất quan trọng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, duy trì quyền riêng tư và xác minh danh tính.

Mật mã trong công nghệ chuỗi khối

Trong lĩnh vực công nghệ blockchain, mật mã đóng một vai trò quan trọng. Tính bảo mật của hệ thống blockchain phần lớn phụ thuộc vào nó. Sự vắng mặt của nó sẽ cản trở tiến trình đổi mới blockchain. Đây là cách nó hoạt động: Mật mã đóng vai trò là nền tảng cho các biện pháp bảo mật mạnh mẽ trong công nghệ chuỗi khối.

 • Giao dịch an toàn: Mật mã đảm bảo rằng các giao dịch được an toàn và bảo mật.
 • Mã hóa: Tin nhắn và thông tin giao dịch quan trọng được mã hóa duy nhất và chỉ người nhận dự kiến ​​mới có thể giải mã được.
 • Khối băm: Các khối trong chuỗi khối được băm bằng hàm băm duy nhất nhưng ngẫu nhiên giúp xác minh và bảo vệ chúng.
  Mật mã đảm bảo giao dịch giữa các nút mạng, bảo vệ quyền riêng tư và tính toàn vẹn dữ liệu của người dùng. Về bản chất, mật mã là xương sống của bảo mật blockchain.

Bối cảnh lịch sử và sự phát triển

Lịch sử tóm tắt

Câu chuyện nổi tiếng về Alice, Bob và Eve minh họa một khái niệm mật mã phổ biến: Alice và Bob trao đổi tin nhắn, trong khi Eve cố gắng chặn chúng. Giai thoại này nhấn mạnh nền tảng lịch sử của mật mã, vốn ban đầu tập trung vào việc đảm bảo tính bảo mật của tin nhắn. Trước đây, mật mã chủ yếu liên quan đến việc mã hóa các thông điệp để ngăn chặn việc nghe lén và giải mã khi nhận được. Tuy nhiên, mật mã hiện đại đã mở rộng phạm vi của nó, kết hợp các nguyên tắc từ nhiều ngành khoa học máy tính khác nhau như độ phức tạp tính toán, lý thuyết thông tin, lý thuyết số và tổ hợp.

Tác động lên Blockchain

Blockchain đại diện cho các nền tảng phi tập trung ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư trên hết. Cốt lõi của họ là mật mã, một thành phần quan trọng của công nghệ blockchain. Những đột phá quan trọng trong mật mã, bao gồm hàm băm, mã hóa khóa công khai, chữ ký số và bằng chứng công việc, đã tăng cường đáng kể tính bảo mật và tính xác thực của các hệ thống này. Những đổi mới này nhằm bảo vệ và duy trì độ tin cậy của mạng blockchain.

Các khái niệm mật mã thiết yếu dành cho nhà phát triển

Mã hóa và giải mã

Là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực mật mã, tôi có thể giải thích rằng mã hóa bao gồm việc chuyển đổi văn bản rõ ràng thành dạng được mã hóa gọi là văn bản mật mã. Mặt khác, giải mã là quá trình giải mã hoặc dịch văn bản mật mã trở lại định dạng văn bản rõ ràng ban đầu. Hai quy trình thiết yếu này tạo thành nền tảng của hệ thống bảo mật mật mã. Trong lịch sử, những kỹ thuật này đã được quân đội và các tổ chức khác áp dụng rộng rãi vì độ tin cậy vô song của chúng trong việc bảo vệ thông tin bí mật.

Mật mã đối xứng và bất đối xứng

 • Đối xứng: Phương pháp này sử dụng cùng một khóa cho cả mã hóa và giải mã. Được gọi là mã hóa khóa bí mật, nó thường được triển khai thông qua các hệ thống như Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu (DES). Chỉ những cá nhân có quyền truy cập vào khóa bí mật mới có thể giải mã dữ liệu. Mật mã đối xứng có hiệu quả trong việc mã hóa lượng lớn dữ liệu và thường được sử dụng trong bảo mật trang web. Nó truyền dữ liệu nhanh chóng và đòi hỏi ít sức mạnh tính toán hơn.
 • Bất đối xứng: Còn được gọi là mật mã khóa công khai, phương pháp này sử dụng hai khóa khác nhau—công khai và riêng tư. Khóa chung được sử dụng để chia sẻ thông tin với người khác, trong khi khóa riêng được sử dụng để giải mã tin nhắn và xác minh chữ ký số. Phương pháp này chậm hơn và yêu cầu nhiều sức mạnh xử lý hơn nhưng rất quan trọng đối với việc xác thực máy chủ web và liên lạc an toàn. Không giống như khóa đối xứng, bạn có thể lấy khóa chung từ khóa riêng nhưng không thể ngược lại. Các ví dụ bao gồm Mật mã đường cong Elliptic (ECC) và Tiêu chuẩn chữ ký số (DSS).

Hàm băm mật mã

Trong lĩnh vực khoa học máy tính, hàm băm đại diện cho một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu mà không cần dựa vào khóa. Các hàm này tạo ra đầu ra có kích thước cố định, nhất quán từ bất kỳ dữ liệu đầu vào nhất định nào, thường là một chuỗi các ký tự dường như ngẫu nhiên. Hàm băm có tầm quan trọng đáng kể trong công nghệ blockchain, nơi chúng được sử dụng để liên kết các khối và bảo vệ tính bảo mật cũng như tính xác thực của dữ liệu kèm theo chúng.

Thuộc tính chính của hàm băm:

 • Tính tất định: Một đầu vào duy nhất cụ thể luôn có cùng hàm băm duy nhất.
 • Khả năng chống va chạm: Thật khó khăn khi tìm ra hai đầu vào khác nhau từ cùng một hàm băm.
 • Hiệu ứng tuyết lở: Bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong thông báo hoặc trình tự đầu vào đều có thể thay đổi hoàn toàn hàm Hash.

Chức năng dành riêng cho Blockchain:

Các hàm băm như SHA-256 và MD5 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật các hệ thống blockchain. Chẳng hạn, Bitcoin sử dụng SHA-256 để duy trì tính bảo mật và tính xác thực của các giao dịch. Tầm quan trọng của hàm băm nằm ở khả năng ngăn chặn những thay đổi dữ liệu trái phép, giảm bớt yêu cầu về băng thông và hợp lý hóa quy trình xác thực dữ liệu.

 Chữ ký số và tầm quan trọng của chúng

Với tư cách là một nhà phân tích chữ ký số, tôi sẽ giải thích rằng chữ ký số đóng vai trò là yếu tố quan trọng trong việc xác thực tính xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch kỹ thuật số. Bằng cách sử dụng khóa riêng của mình cùng với dữ liệu giao dịch, tôi tạo ra một chữ ký đặc biệt bằng thuật toán được chỉ định. Sau đó, người nhận có thể xác thực chữ ký bằng cách sử dụng khóa chung của tôi để xác minh, từ đó xác nhận tính hợp pháp và trạng thái không thay đổi của giao dịch.

Trong bối cảnh công nghệ blockchain, mỗi giao dịch được xác thực bằng khóa riêng duy nhất của người gửi và sau đó được xác nhận thông qua khóa chung có sẵn công khai của họ trước khi được ghi lại vào chuỗi.

Khóa công khai và khóa riêng: Xương sống của bảo mật chuỗi khối

Tạo cặp khóa

Nói một cách đơn giản hơn, các thuật toán mã hóa như Mật mã đường cong Elliptic (ECC), Thuật toán chữ ký số (DSA) và Rivest-Shamir-Adleman (RSA) được sử dụng để tạo các cặp khóa chung và khóa riêng. ECC thường được chọn vì nó yêu cầu ít bit hơn cho kích thước khóa của nó. Khóa riêng cần được bảo vệ vì chúng phải được giữ bí mật, trong khi khóa chung có thể được phân phối tự do. Các thiết bị được gọi là Mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) hỗ trợ bảo mật khóa riêng và việc sao lưu là rất quan trọng để ngăn ngừa mất dữ liệu.

Vai trò trong giao dịch

Nói một cách đơn giản, cả khóa riêng và khóa chung đều đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ và xác nhận tính xác thực của giao dịch. Khóa riêng chịu trách nhiệm tạo chữ ký, trong khi khóa chung dùng để xác thực các chữ ký này, từ đó duy trì tính toàn vẹn của mỗi giao dịch.

Quản lý ví

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ mô tả nó theo cách này: Trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối, tôi phát hiện ra rằng các chìa khóa cần thiết để truy cập tài sản kỹ thuật số sẽ được lưu trữ an toàn trong cái mà chúng ta gọi là ví. Những ví này có thể có hai dạng riêng biệt: dựa trên phần mềm và dựa trên phần cứng. Cái trước đề cập đến ví kỹ thuật số được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động, trong khi cái sau là thiết bị vật lý được thiết kế đặc biệt cho mục đích này.

 • Ví nóng: Đây là những ví trực tuyến được kết nối với internet, chẳng hạn như ví di động hoặc ví web, thuận tiện cho các giao dịch thường xuyên.
 • Ví lạnh là giải pháp lưu trữ ngoại tuyến, như ví phần cứng hoặc ví giấy, cung cấp mức độ bảo mật nâng cao cho việc nắm giữ lâu dài.

Để đảm bảo bảo mật tối đa cho ví blockchain của bạn, hãy sử dụng các biện pháp sau: Sử dụng mã hóa cấp cao nhất, cùng với mật khẩu và cụm mật khẩu phức tạp. Áp dụng các giao thức đa chữ ký yêu cầu nhiều khóa riêng để phê duyệt giao dịch. Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) làm lớp bảo vệ bổ sung. Thường xuyên sao lưu cụm từ gốc và khóa riêng của bạn ở các vị trí lưu trữ ngoại tuyến an toàn. Chọn ví đáng tin cậy nổi tiếng với các tính năng bảo mật mạnh mẽ. Trên hết, đừng bao giờ tiết lộ khóa riêng của bạn; thay vào đó, hãy bảo vệ nó bằng mật khẩu mạnh mẽ.

 Thuật toán đồng thuận tận dụng mật mã

Bằng chứng công việc (PoW):

Trong bối cảnh phi tập trung được gọi là Bằng chứng công việc (PoW), những người tham gia, được gọi là thợ mỏ, tham gia vào một cuộc thi để giải mã các câu đố mật mã phức tạp. Sau khi giải quyết thành công những câu đố này, người khai thác được cấp đặc quyền nối khối tiếp theo vào chuỗi dữ liệu kiên quyết, được gọi là blockchain. Người thợ mỏ may mắn này được khen thưởng cho nỗ lực của họ. Quá trình này liên quan đến việc áp dụng các hàm băm để đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của chuỗi khối. Sự phức tạp của những câu đố này đảm bảo rằng blockchain vẫn mạnh mẽ trước các cuộc tấn công tiềm ẩn và điều chỉnh nhịp độ kết hợp các khối mới.

Bằng chứng cổ phần (PoS):

Trong Bằng chứng cổ phần (PoS), người xác nhận được chọn để tạo các khối mới không chỉ vì số lượng tiền mà họ sở hữu mà còn xem xét các yếu tố như tuổi của những đồng tiền đó và mức độ ngẫu nhiên. Quá trình lựa chọn ưu tiên những người xác thực có giá trị băm thấp nhất và số tiền đặt cược cao nhất. PoS tiêu thụ ít năng lượng hơn so với Proof of Work (PoW).

“Các phương pháp bổ sung để đạt được sự đồng thuận trong các hệ thống phân tán bao gồm Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS), trong đó các đại biểu được chọn thông qua bầu cử và danh tiếng đóng vai trò trong việc xác minh giao dịch và Dung sai lỗi Byzantine thực tế (PBFT), được sử dụng để đảm bảo thỏa thuận trong mạng blockchain. “

Ứng dụng thực tế của mật mã trong phát triển chuỗi khối

Đảm bảo giao dịch

Mật mã rất quan trọng để bảo mật các giao dịch thông qua các phương pháp khác nhau:

 • Chữ ký số: Đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn và không thể chối bỏ các giao dịch.
 • Mã hóa: Duy trì tính bảo mật của các giao dịch.
 • Hàm băm: Xác minh rằng dữ liệu không thay đổi; bất kỳ sự thay đổi nào trong chi tiết giao dịch đều làm gián đoạn hàm băm.

Hợp đồng thông minh

Nguyên tắc mật mã đảm bảo rằng hợp đồng thông minh được an toàn và đáng tin cậy:

 • Ủy quyền: Được quản lý thông qua chữ ký số.
 • Tính toàn vẹn: Được đảm bảo bằng cách băm, giúp ngăn ngừa giả mạo.
 • Khả năng dự đoán: Việc thực thi xác định đảm bảo hiệu suất hợp đồng đáng tin cậy.
 • Tính bảo mật: Được duy trì thông qua mã hóa, chỉ hạn chế quyền truy cập của các bên được ủy quyền.

Phát triển DApp

Mật mã là điều cần thiết trong việc phát triển các Ứng dụng phi tập trung (DApps) an toàn:

 • Xác thực người dùng: Sử dụng mật mã khóa công khai thay vì ID người dùng truyền thống để đăng nhập liền mạch.
 • Bảo mật dữ liệu: Được đảm bảo bằng kỹ thuật mã hóa và băm.
 • Bảo mật giao dịch: Được quản lý thông qua chữ ký số.

Các ví dụ bao gồm nền tảng DeFi và DApp quản lý chuỗi cung ứng.

Các chiến lược giảm thiểu và tấn công mật mã phổ biến

Các loại tấn công

 • Tấn công bạo lực: Kẻ tấn công thử mọi cách kết hợp có thể để phá vỡ mã hóa. Mật khẩu yếu hoặc ngắn đặc biệt dễ bị tổn thương.
 • Tấn công trung gian (MitM): Kẻ tấn công chặn liên lạc giữa người gửi và người nhận, có khả năng làm thay đổi dữ liệu và vi phạm bảo mật.
 • Tấn công lặp lại: Giao dịch gian lận sử dụng dữ liệu hợp lệ từ các giao dịch trước đó để truyền lại hoặc lặp lại giao dịch trái phép.

Kỹ thuật giảm thiểu

 • Sử dụng mã hóa mạnh: Sử dụng các phím dài và xoay chúng thường xuyên.
 • Lưu trữ khóa an toàn: Sử dụng Mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) và hạn chế quyền truy cập.
 • Bật xác thực hai yếu tố (2FA): Thêm một lớp bảo mật bổ sung.
 • Sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số: Ngăn chặn các cuộc tấn công trung gian.
 • Sử dụng khóa phức tạp: Đảm bảo khóa phức tạp và không thể đoán trước.
 • Triển khai mã hóa đầu cuối: Bảo mật dữ liệu trong suốt hành trình.
 • Sử dụng Dấu thời gian: Ngăn chặn các cuộc tấn công lặp lại bằng cách theo dõi khi giao dịch xảy ra.

Xu hướng tương lai về mật mã cho Blockchain

Mật mã hậu lượng tử

Với tư cách là một nhà phân tích định lượng, tôi đã theo dõi chặt chẽ những phát triển trong điện toán lượng tử, vốn gây ra mối đe dọa đáng kể đối với các phương pháp mã hóa hiện tại như Mật mã đường cong Elliptic (ECC) và RSA. Máy tính lượng tử sử dụng qubit và cơ chế tiên tiến có khả năng phá vỡ các thuật toán mã hóa này. Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực làm việc về mật mã hậu lượng tử – các thuật toán đổi mới được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công lượng tử. Một số ví dụ đầy hứa hẹn về thuật toán kháng lượng tử bao gồm mật mã đa thức dựa trên mạng, dựa trên hàm băm và đa biến.

Tiêu chuẩn mật mã ngày càng phát triển

Các chuẩn mực mật mã liên tục thích ứng để đối mặt với các rủi ro bảo mật đang nổi lên. Điều quan trọng đối với các nhà phát triển là phải theo kịp những phát triển mới trong lĩnh vực này để duy trì tính bảo mật hiệu quả trong các dự án blockchain của họ. Đào tạo liên tục, tuân thủ các phương pháp đã được chứng minh và sự tham gia tích cực trong cộng đồng mật mã là những thành phần quan trọng để tạo ra các giải pháp mạnh mẽ.

Hướng dẫn triển khai thực tế

Công cụ và thư viện

Dưới đây là một số công cụ và thư viện được sử dụng rộng rãi để triển khai mật mã:

 • OpenSSL: Bộ công cụ nguồn mở thường được sử dụng để triển khai SSL/TLS.
 • Lâu đài Bouncy: Một tập hợp các API cung cấp các chức năng mã hóa nhẹ và nhà cung cấp Tiện ích mã hóa Java (JCE).
 • Libsodium: Một thư viện mật mã phổ biến được biết đến nhờ tính dễ sử dụng và các tính năng bảo mật mạnh mẽ.
 • PyCryptodome: Gói Python dành cho các hoạt động mã hóa cấp thấp.
 • web3.js và ether.js: Thư viện JavaScript được sử dụng để tương tác với chuỗi khối Ethereum.

Đoạn mã mẫu:

Đoạn mã này hiển thị: 

Tạo cặp khóa bằng OpenSSL:

# Tạo khóa riêng

openssl genpkey -algorithm RSA -out Private_key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048

# Trích xuất khóa công khai

openssl rsa -pubout -in Private_key.pem -out public_key.pem

Băm:

# Băm một tập tin bằng SHA-256

openssl dgst -sha256 file.txt

Ký kết giao dịch:

từ Crypto.Signature nhập pkcs1_15

từ Crypto.Hash nhập SHA256

tin nhắn = b’Giao dịch Blockchain’

hash_obj = SHA256.new(tin nhắn)

chữ ký = pkcs1_15.new(private_key).sign(hash_obj)

Kết luận

Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào sự phức tạp của công nghệ blockchain, tôi không thể nhấn mạnh đủ vai trò không thể thiếu của mật mã trong việc đảm bảo sự tin cậy, tính toàn vẹn và bảo mật trong các ứng dụng này. Bằng cách nắm vững những tiến bộ mới nhất và theo kịp các xu hướng trong lĩnh vực này, các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung mạnh mẽ và đáng tin cậy. Điều cần thiết là phải áp dụng các phương pháp hay nhất và luôn cảnh giác với các lỗ hổng tiềm ẩn, liên tục tinh chỉnh mã của bạn để củng cố các biện pháp bảo mật.

Câu hỏi thường gặp

What is cryptography in blockchain? 

Nói một cách đơn giản hơn, các kỹ thuật mã hóa được sử dụng trong blockchain tạo thành nền tảng cho hệ thống bảo mật mạnh mẽ của nó, bảo vệ thông tin được truyền đi một cách bí mật.

How does encryption work in blockchain development? 

Mã hóa bao gồm việc chuyển đổi tin nhắn hoặc dữ liệu thành dạng được mã hóa, chỉ những người có khóa giải mã thích hợp mới có thể truy cập được.

What are digital signatures, and what are their use cases in blockchain?

Thước đo tính xác thực là chữ ký số được sử dụng để xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn.

What is the difference between symmetric and asymmetric cryptography in blockchain? 

Đối xứng sử dụng cùng một khóa để mã hóa và mô tả, trong khi đối xứng sử dụng các khóa khác nhau.

How are public and private keys managed in blockchain development?

Khóa công khai được phân phối công khai, trong khi khóa riêng được giữ bí mật.

What role does cryptography play in blockchain consensus algorithms?

Các nguyên tắc mật mã được sử dụng trong các cơ chế đồng thuận như Pow và PoS.

How can developers protect against cryptographic attacks?

Nhà phát triển có thể sử dụng mã hóa mạnh mẽ và quản lý khóa hiệu quả.

What is the importance of post-quantum cryptography for blockchain?

Điều này chuẩn bị cho chuỗi khối trước các mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai.

2024-07-08 13:38