Mainnet lớp 2 của Ethereum sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm nay

Là một nhà phân tích giàu kinh nghiệm có nền tảng về công nghệ blockchain và hệ sinh thái Web3, tôi thấy thông báo của Hashkey Group về việc sắp ra mắt mạng Ethereum Lớp 2, HashKey Chain, là một sự phát triển thú vị. Việc sử dụng công nghệ không chứng minh kiến ​​thức để cung cấp các dịch vụ trên chuỗi tiết kiệm chi phí, hiệu quả và thân thiện với nhà phát triển là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn có khả năng cách mạng hóa không gian Web3.


Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã biết được một số tin tức thú vị từ Nhóm Hashkey liên quan đến mạng Ethereum Lớp 2 của họ, Chuỗi HashKey. Theo một bài đăng gần đây trên X của Hashkey Chain, chúng ta có thể mong đợi mạng chính sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm nay.

2024-07-08 16:37