Luật mới của Hàn Quốc yêu cầu các nhà phát hành NFT phải đăng ký

Luật mới của Hàn Quốc yêu cầu các nhà phát hành NFT phải đăng ký

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và tập trung mạnh vào thị trường châu Á, tôi đã chứng kiến ​​những thăng trầm về quy định của mình. Tuy nhiên, thông báo gần đây liên quan đến Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo của Hàn Quốc khiến tôi vừa tò mò vừa lạc quan một cách thận trọng.


Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7, Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo của Hàn Quốc yêu cầu các nhà phát hành NFT (Mã thông báo không thể thay thế) phải đăng ký làm nhà điều hành tài sản ảo. Quy định này đặc biệt áp dụng cho các NFT có tính năng sản xuất hàng loạt, các đơn vị có thể chia nhỏ và có chức năng làm công cụ thanh toán. Việc thực thi luật này nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng. Để thực hiện các hoạt động hợp pháp tại Hàn Quốc, các công ty trong ngành NFT hiện phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định này.

2024-06-10 09:41