Hạ viện Hoa Kỳ khó có thể lật ngược quyền phủ quyết của Biden đối với SAB 121

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hàng chục năm kinh nghiệm trong thị trường đầy biến động này, tôi đã học được cách theo dõi chặt chẽ những phát triển về quy định có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của mình. Câu chuyện đang diễn ra xung quanh SAS 121 và khả năng bị bãi bỏ của nó là nguồn gốc gây ra sự không chắc chắn đối với tôi và nhiều người khác trong cộng đồng.


Có vẻ như Hạ viện Hoa Kỳ đã chuẩn bị bỏ phiếu chống lại quyền phủ quyết của Tổng thống Biden đối với việc giám sát quy định SAS 121 vào ngày 10 tháng 7, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy một sự thay đổi về hướng đi. Các báo cáo chỉ ra rằng việc đảm bảo đủ 2/3 đa số cần thiết để bãi bỏ SAB 121 tại Hạ viện sẽ là một thách thức lớn vì gần 60 thành viên sẽ cần phải chuyển phiếu bầu của họ. Với môi trường chính trị hiện tại và kịch bản khó xảy ra của sự thay đổi như vậy, diễn biến này có khả năng gửi một thông điệp tiêu cực đến thị trường tiền điện tử nếu chính quyền Biden duy trì quyền phủ quyết đối với việc bãi bỏ SAB 121.

2024-07-10 08:07