Grayscale công bố ngày phân phối cho Grayscale Ethereum Mini Trust

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy thông báo của Grayscale về ngày kỷ lục cho đợt phân phối ban đầu Grayscale Ethereum Mini Trust mới rất hấp dẫn. Sau khi theo dõi chặt chẽ Grayscale và thị trường tiền điện tử, tôi rất thông thạo các sản phẩm đầu tư sáng tạo của họ.


Grayscale đã thông báo rằng việc phân phối cổ phiếu trong Ethereum Mini Trust mới của mình, diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, sẽ chứng kiến ​​mỗi cổ đông ETHE nhận được số lượng cổ phiếu ETH Trust tương đương dựa trên lượng nắm giữ ETHE của họ. Đối với mỗi cổ phiếu ETHE được sở hữu lúc 4:00 chiều ET vào ngày kỷ lục, một Cổ phiếu ETH sẽ được phát hành. Grayscale sẽ chuyển 10% số ETH nắm giữ của mình sang ETH Trust, với mục đích niêm yết ETH Trust trên NYSE Arca dưới ký hiệu mã chứng khoán ‘ETH’, phải được phê duyệt theo quy định.

2024-07-09 06:21