FTX giải quyết yêu cầu bồi thường khổng lồ trị giá 24 tỷ đô la với IRS, giải quyết tiền bồi thường cho khách hàng

Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử và thủ tục phá sản, tôi xem thỏa thuận giải quyết này giữa FTX và IRS là một diễn biến tích cực mang lại sự rõ ràng cần thiết cho tình hình. Khả năng kiện tụng kéo dài giữa sàn giao dịch và chủ nợ lớn nhất đã được loại bỏ, cho phép giải quyết nhanh chóng các trường hợp phá sản theo Chương 11.


Dựa trên báo cáo gần đây của Bloomberg Law, FTX, sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn trước đây do Sam Bankman-Fried quản lý, đã đồng ý giải quyết với Sở Thuế vụ (IRS) về tranh chấp thuế trị giá 24 tỷ USD.

FTX có thể trả một khoản tiền giảm bớt cho IRS theo các điều khoản của thỏa thuận, cho phép họ hoàn lại số tiền đáng kể cho khách hàng của mình.

Khoản thanh toán 885 triệu USD của FTX 

Theo thỏa thuận đạt được, công ty phải nộp 200 triệu USD cho Sở Thuế vụ trong vòng hai tháng kể từ khi thực hiện kế hoạch tái tổ chức.

Với tư cách là nhà nghiên cứu đang xem xét thủ tục phá sản của FTX tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận Delaware, tôi phát hiện ra rằng IRS sẽ có quyền yêu cầu bồi thường lên tới 685 triệu USD. Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ có mức độ ưu tiên thấp hơn so với yêu cầu của khách hàng và các chủ nợ khác. Việc thanh toán các yêu cầu bồi thường này sẽ phụ thuộc vào nguồn vốn sẵn có trong di sản.

Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử, vì nó chấm dứt các tranh chấp pháp lý lâu dài và gây tranh cãi giữa nền tảng và chủ nợ chính của nó.

Nếu thẩm phán ra phán quyết ủng hộ khiếu nại của IRS chống lại FTX, điều đó có thể làm trì hoãn hoặc cản trở quá trình hoàn trả tiền của khách hàng.

Thỏa thuận giải quyết này cung cấp sự làm rõ đáng kể về mức độ yêu cầu bồi thường của IRS và tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục phá sản theo Chương 11 của FTX. Theo hồ sơ được thực hiện vào thứ Hai, sự phát triển này sẽ cho phép FTX giải ngân tiền cho các chủ nợ và khách hàng khác một cách kịp thời.

Khách hàng nhận được 98% yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt

Dựa trên báo cáo của Bitcoinist, tôi, với tư cách là một nhà nghiên cứu, có thể chia sẻ rằng FTX đã đảm bảo cho khách hàng của mình khoản hoàn trả đầy đủ. Trong thông cáo báo chí ngày 7 tháng 5, FTX tuyên bố ý định hoàn trả 98% khách hàng của họ với mức tối thiểu 118% bằng tiền mặt.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét tình huống này, tôi sẽ giải thích như sau: Sàn giao dịch tiền điện tử, đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán tài chính, đã gửi kế hoạch tái cơ cấu mới lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware để xem xét.

Sàn giao dịch tiền điện tử tiết lộ rằng họ đã thu được tổng số tiền thu được khoảng 15,3 tỷ USD đến 17,2 tỷ USD từ việc bán tài sản công ty và tài sản nắm giữ.

Các tài sản sau đây nằm trong phạm vi này: những tài sản được quản lý bởi “các bên nợ theo Chương 11”, bao gồm Cơ quan thanh lý chính thức chung của FTX Digital Markets Ltd. và FTX Australia, cũng như các bên tư nhân tham gia vào quá trình khôi phục và bồi thường.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng sự chấp thuận cuối cùng của thỏa thuận giải quyết này phụ thuộc vào sự chấp thuận của thẩm phán phá sản và việc thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu rộng hơn của FTX. Một khi các điều kiện tiên quyết này đã được đáp ứng, việc giải quyết sẽ có hiệu lực.

Thỏa thuận đạt được giữa FTX và IRS đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình phá sản của công ty. Sau khi thỏa thuận này được hoàn tất, FTX sẽ có thể dành nguồn lực của mình để tái cơ cấu và đáp ứng các cam kết với khách hàng và chủ nợ.

FTX giải quyết yêu cầu bồi thường khổng lồ trị giá 24 tỷ đô la với IRS, giải quyết tiền bồi thường cho khách hàng

Hiện tại, giá của FTT, token gốc của sàn giao dịch, ở mức 1,60 USD trong thời gian tôi viết bài. Điều này phù hợp với sự gia tăng thị trường rộng lớn hơn, đạt mức tăng trưởng 3% trong 24 giờ qua.

2024-06-05 09:11