FTX giải quyết tranh chấp IRS trị giá 24 tỷ đô la với thỏa thuận trị giá 885 triệu đô la

FTX giải quyết tranh chấp IRS trị giá 24 tỷ đô la với thỏa thuận trị giá 885 triệu đô la

Là một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử và đặc biệt quan tâm đến các tranh chấp về thuế và tài chính, tôi tin rằng thỏa thuận gần đây của FTX với IRS là một bước đi chiến lược hướng tới một lộ trình rõ ràng hơn cho cả chủ nợ và khách hàng. Đề xuất giảm yêu cầu bồi thường đáng kể trị giá 24 tỷ USD thành yêu cầu thuế ưu tiên là 200 triệu USD và yêu cầu cấp dưới bổ sung là 685 triệu USD, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, sẽ làm giảm đáng kể rủi ro kiện tụng và mang lại sự cứu trợ được chờ đợi nhiều cho các bên liên quan bị ảnh hưởng.


FTX, sàn giao dịch tiền điện tử trước đây do Sam Bankman-Fried lãnh đạo, đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Sở Thuế vụ (IRS) về khoản thuế đáng kể 24 tỷ USD. Các chi tiết của thỏa thuận gần đây đã được công khai trong hồ sơ tòa án và tiết lộ rằng yêu cầu thanh toán ban đầu của IRS đã giảm đáng kể theo các điều khoản của thỏa thuận.

Theo thỏa thuận được đề xuất, FTX phải thanh toán 200 triệu USD cho IRS như một khoản ưu tiên giải quyết nợ thuế. Hơn nữa, còn có nghĩa vụ bổ sung trị giá 685 triệu USD đối với các loại thuế thứ cấp. Tuy nhiên, sự sắp xếp này phụ thuộc vào sự chấp thuận của tòa án và sự chấp nhận kế hoạch tổ chức lại.

Một bước đi chiến lược hướng tới giải quyết

Thỏa thuận giữa FTX và IRS được thiết kế để giảm thiểu tranh chấp pháp lý và cung cấp sự rõ ràng về quy trình thu hồi cho cả chủ nợ và khách hàng. Bằng cách hoàn tất thỏa thuận giải quyết này, FTX dự định loại bỏ các vụ kiện tụng kéo dài và không chắc chắn, cho phép tất cả các bên điều hướng thủ tục phá sản rõ ràng hơn. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường của IRS là điều cần thiết đối với FTX vì FTX chuẩn bị phân phối các khoản thu hồi đáng kể cho khách hàng, mang lại sự cứu trợ đã chờ đợi từ lâu cho những người bị ảnh hưởng bởi tình huống này.

Đảm bảo trả nợ cho chủ nợ và con đường phục hồi

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những diễn biến gần đây tại FTX, tôi có thể chia sẻ rằng vào ngày 8 tháng 5, FTX đã trình bày kế hoạch tái tổ chức được đề xuất của mình lên tòa án. Chiến lược toàn diện này nhằm mục đích giải quyết đầy đủ tất cả các khiếu nại hợp pháp của chủ nợ. Đáng chú ý, các chủ nợ có yêu cầu bồi thường dưới 50.000 USD sẽ đủ điều kiện được hoàn trả 118% theo kế hoạch này. Điều này bao gồm khoảng 98% cơ sở chủ nợ của FTX theo số lượng. Tuy nhiên, sự thành công của việc tái tổ chức này phụ thuộc vào sự chấp thuận của tòa án – một bước quan trọng để giải quyết một trong những tranh chấp tài chính phức tạp nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Hướng tới tương lai

Mặc dù FTX đã đạt được thỏa thuận với IRS nhưng vẫn còn những vấn đề gây tranh cãi liên quan đến các khoản nợ thuế của họ. Sàn giao dịch thừa nhận trách nhiệm nộp thuế nhưng thách thức các tính toán ban đầu của IRS, đặc biệt là những tính toán liên quan đến các quỹ bị quản lý sai lầm dưới nhiệm kỳ của cựu CEO Sam Bankman-Fried. Hơn nữa, FTX khẳng định sự cống hiến của mình trong việc giải quyết các vấn đề quản lý trong quá khứ và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức trong tương lai. Điều này thể hiện quyết tâm của họ trong việc điều hướng thành công quá trình phá sản và vươn lên mạnh mẽ hơn trước.

2024-06-05 13:23