Franklin Templeton bắt đầu cuộc chiến về phí trích dẫn 0,19% phí tài trợ

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm trong vài năm, tôi luôn theo dõi mọi tin tức có khả năng tác động đến thị trường hoặc khoản đầu tư của tôi. Thông báo gần đây của Franklin Templeton về mức phí tài trợ thấp cho các quỹ ETF Bitcoin của họ chắc chắn đã thu hút sự quan tâm của tôi.


Franklin Templeton đã bắt đầu một cuộc chiến về phí bằng cách trở thành người đầu tiên tiết lộ khoản phí tài trợ là 0,19% trong hồ sơ SEC cho các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) niêm yết tại Hoa Kỳ. Khoản phí này bao gồm chi phí quản lý, là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư ETF vì họ có xu hướng lựa chọn các phương án hợp lý nhất. Đáng chú ý, Franklin Templeton đã miễn hoàn toàn các khoản phí này trong sáu tháng đầu tiên sau khi ra mắt Bitcoin ETF.

2024-06-01 11:56