Ethereum chứng kiến ​​mức tăng 3% ở số lượng người nắm giữ lớn, nhắm tới mức 4.000 USD

Ethereum chứng kiến ​​mức tăng 3% ở số lượng người nắm giữ lớn, nhắm tới mức 4.000 USD

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm có nền tảng về công nghệ blockchain và xu hướng thị trường, tôi đã theo dõi chặt chẽ biến động giá gần đây của Ethereum (ETH) và dữ liệu trên chuỗi để đưa ra quan điểm của mình. Sự gia tăng của các địa chỉ nắm giữ hơn 10.000 ETH trong ba tuần qua là một chỉ báo quan trọng cho thấy áp lực mua gia tăng, điều này có khả năng dẫn đến tăng giá hơn nữa.


Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy sự phát triển đáng kể của mạng Ethereum trong ba tuần qua. Hiện có thêm khoảng 3% địa chỉ nắm giữ hơn 10.000 ETH, đây là dấu hiệu cho thấy áp lực mua tăng lên. Hiện tại, Ethereum dao động quanh mức 3.700 USD và nếu nó duy trì ở mức trên 3.650 USD, chúng ta có thể thấy giá tăng vọt lên 4.000 USD.

2024-06-10 10:38