ETF Bitcoin giao ngay của Úc nổi bật với các tính năng độc đáo

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi đã theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) trên toàn thế giới. Monochrome Spot Bitcoin ETF (IBTC), Bitcoin ETF đầu tiên và duy nhất của Úc, luôn khiến tôi tò mò do những lợi thế khác biệt của nó so với các dịch vụ tương tự khác.


Monochrome Spot Bitcoin ETF (IBTC), quỹ ETF nắm giữ Bitcoin duy nhất của Úc, khác biệt với các ETF khác thông qua chức năng độc đáo của nó. Với IBTC, các nhà đầu tư toàn cầu có thể hoán đổi Bitcoin của họ lấy các đơn vị ETF và ngược lại, một tính năng khiến nó khác biệt với các ETF BTC khác, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Hồng Kông nơi các nhà đầu tư tương tác với Người tham gia được ủy quyền (AP) đóng vai trò trung gian. Hơn nữa, các nhà đầu tư còn có thêm lợi thế khi vay vốn bằng cách sử dụng số IBTC nắm giữ của họ làm tài sản thế chấp.

2024-06-05 08:08