Dapper Labs giải quyết vụ kiện NFT với giá 4 triệu đô la

Là một nhà phân tích chứng khoán giàu kinh nghiệm, tôi đã theo dõi chặt chẽ sự phát triển của thị trường NFT và tôi đặc biệt bị thu hút bởi sự nổi lên của Khoảnh khắc ghi bàn hàng đầu NBA từ Dapper Labs. Tuy nhiên, việc giải quyết gần đây trong vụ kiện tập thể chống lại công ty với số tiền 4 triệu USD đã gây ra một số lo ngại.


Tôi phát hiện ra rằng Dapper Labs, nhà sáng tạo đằng sau NBA Top Shot Moments NFT, đã đạt được thỏa thuận giải quyết trị giá 4 triệu đô la trong một vụ kiện tập thể. Cáo buộc cho rằng công ty đã vi phạm luật chứng khoán khi bán những món đồ sưu tầm kỹ thuật số này một cách không thích hợp. Số tiền này sẽ được quản lý trong một tài khoản thanh toán mà những người yêu cầu đủ điều kiện có thể truy cập được. Nghị quyết này trong vụ Friel kiện Dapper Labs củng cố niềm tin của Dapper Labs rằng Khoảnh khắc ghi bàn hàng đầu NBA không thuộc định nghĩa về chứng khoán theo luật liên bang Hoa Kỳ.

2024-06-04 06:21