Crypto.com đã đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Ireland

Crypto.com đã đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Ireland

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm trong vài năm, tôi đã thấy ngành này phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tin tức mới nhất về việc Crypto.com nhận được sự chấp thuận đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Ireland là một bước tiến đáng kể đối với nền tảng này và toàn bộ cộng đồng tiền điện tử.


Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi vui mừng chia sẻ rằng Crypto.com, nơi tôi là thành viên tích cực, gần đây đã được chấp thuận đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Ireland. Cột mốc quan trọng này cho phép chúng tôi hoạt động hợp pháp trong quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU).

2024-06-11 17:41