Caitlyn Jenner có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý lớn hơn Kim Kardashian

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và luật, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến xung quanh cuộc đàn áp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với những người nổi tiếng quảng cáo tiền điện tử trên mạng xã hội. Các vụ án gần đây liên quan đến Kim Kardashian và Caitlyn Jenner đã thu hút sự chú ý của tôi do tính chất nổi bật và những ẩn ý pháp lý tiềm ẩn của chúng.


Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu sự giao thoa giữa ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội và các quy định về tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã xử lý những người nổi tiếng quảng cáo tài sản kỹ thuật số trên nền tảng của họ mà không tiết lộ thông tin chính xác. Hai vụ án cấp cao liên quan đến Kim Kardashian và Caitlyn Jenner.

2024-06-03 10:51