Cá voi XRP chuyển 51 triệu đồng XRP qua thư trả lời của Ripple tới SEC

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi rất quan tâm theo dõi những diễn biến giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Dựa trên phân tích của tôi về thông tin có sẵn, tôi tin rằng thư trả lời gần đây của Ripple gửi tới SEC là một phản ứng mạnh mẽ trước sự phản đối của cơ quan quản lý. Ripple đã nói rõ rằng họ sẵn sàng trả bất kỳ hình phạt nào có thể được áp dụng và dữ liệu về tình trạng tài chính không liên quan đến phân tích của tòa án. Hơn nữa, Ripple đã bác bỏ một cách hiệu quả lập luận của SEC rằng thông tin được cung cấp là “cũ”.


Ripple đã trả lời sự phản đối của SEC Hoa Kỳ bằng một lá thư, khẳng định rằng họ chưa bao giờ từ chối trả bất kỳ hình phạt nào nếu được yêu cầu. Theo Ripple, dữ liệu về tình trạng tài chính không có ý nghĩa quan trọng đối với đánh giá của tòa án. Ripple cũng phản đối khẳng định của SEC rằng thông tin đưa ra đã lỗi thời. Trong tin tức liên quan, một nhà đầu tư XRP nổi tiếng đã chuyển 51 triệu token XRP sang Bitstamp và Bitso bằng một vài giao dịch. Trong bối cảnh các thủ tục pháp lý đang diễn ra, XRP đang có giao dịch không ổn định và đã giảm 1,11% trong ngày qua.

2024-05-30 11:52