BlackRock ETF tăng mức độ hiển thị của MicroStrategy

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy thật thú vị khi quan sát thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với MicroStrategy (MSTR) từ nhiều Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) khác nhau. Theo dữ liệu của Fintel, không dưới 82 quỹ ETF đã mua lại cổ phiếu MSTR.


Tôi đã phân tích dữ liệu từ Fintel và nhận thấy rằng tổng cộng 82 Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã mua cổ phiếu MicroStrategy tính đến kỳ báo cáo mới nhất. Trong số này, iShares Russell 2000 ETF (IWM) giữ vị trí lớn nhất với 362.846 cổ phiếu, tăng đáng kể 12,02% so với kỳ báo cáo trước. Cổ đông nắm giữ lớn thứ hai là iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO), sở hữu 129.094 cổ phiếu, đánh dấu mức tăng đáng kể 19,23% về số lượng cổ phiếu và mức tăng lớn 221,77% về giá trị, hiện được báo cáo ở mức 220,0 triệu USD. Cả hai quỹ ETF đều được quản lý bởi BlackRock. Ngoài ra, gần đây còn có một thương vụ mua lại hơn 4.000 cổ phiếu MSTR của iShares MSCI ACWI ETF, trị giá 6,1 triệu USD.

2024-06-05 17:07