Bitmex công bố danh sách hợp đồng tương lai mới cho XRP, Ethereum và Bitcoin

Là một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, tôi rất vui mừng về thông báo mới nhất của Bitmex liên quan đến danh sách hợp đồng tương lai mới cho XRP, Ethereum, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Chứng kiến ​​nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ giao dịch đa dạng trong lĩnh vực năng động này, tôi tin rằng động thái này là một bước đi chiến lược của Bitmex nhằm mở rộng các dịch vụ của mình và đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng đa dạng. Thời điểm niêm yết này sẽ được đưa vào hoạt động vào ngày 11 tháng 6 năm 2024, mang lại nhiều thời gian để phân tích và chuẩn bị thị trường. Tôi đặc biệt bị thu hút bởi các cặp giao dịch có trong hợp đồng như ADAU24 (ADA/BTC), ETHU24 (ETH/BTC), XRPU24 (XRP/BTC) và XBTH25 (BTC/USD). Việc bổ sung các cặp này chắc chắn sẽ mang lại cơ hội mới cho các chiến lược chênh lệch giá và phòng ngừa rủi ro, nâng cao trải nghiệm giao dịch tổng thể trên Bitmex. Nhìn chung, tôi xem thông báo này là một sự phát triển tích cực trong không gian tiền điện tử và tôi mong muốn được quan sát cách thị trường phản ứng với những danh sách mới này.


Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi vui mừng thông báo rằng Bitmex, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, đã tiết lộ kế hoạch bổ sung các hợp đồng tương lai mới cho XRP, Ethereum, Bitcoin và nhiều đồng tiền khác trên nền tảng của họ. Các hợp đồng này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2024. Trước ngày này, chúng sẽ không hoạt động. Bitmex đang thực hiện bước này như một phần trong chiến lược mở rộng phạm vi cơ hội đầu tư cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Các cặp giao dịch có trong các hợp đồng này là ADA/BTC (ADAU24), ETH/BTC (ETHU24), XRP/BTC (XRPU24) và BTC/USD (XBTH25), cùng với các cặp khác. Bằng cách giới thiệu những danh sách mới này, Bitmex nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ giao dịch đa dạng trong thị trường tiền điện tử.

2024-06-07 16:22