Bitfinex sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư trong liên doanh khách sạn Hilton thất bại

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi sự phát triển của các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, tôi thấy thật thất vọng khi biết về nỗ lực thất bại của Bitfinex Securities trong việc huy động vốn cần thiết cho dự án Khách sạn Hampton by Hilton tại sân bay quốc tế El Salvador. Nỗ lực gây quỹ này hoạt động kém hiệu quả, không đạt được mục tiêu đáng kể khi chỉ thu được 342.000 USD từ các nhà đầu tư trước thời hạn, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào những dự án mạo hiểm như vậy có thể đang suy yếu.


Bitfinex Securities thông báo rằng họ sẽ hoàn trả khoản đầu tư vào dự án khách sạn Hilton tại sân bay quốc tế El Salvador do không đủ kinh phí. Sáng kiến ​​này không thành công, chỉ huy động được 342.000 USD từ các nhà đầu tư so với mức tối thiểu bắt buộc là 500.000 USD. Số tiền này chỉ chiếm 5% trong số 6,25 triệu USD dự định. Bitfinex sẽ không thực hiện hành động ngay lập tức vì họ dự đoán nhà phát hành dự án sẽ cơ cấu lại ưu đãi thay thế. Số tiền này nhằm hỗ trợ việc xây dựng khách sạn Hampton by Hilton.

2024-07-08 05:36