Bitcoin Spot ETF chứng kiến ​​dòng vốn ròng 105 triệu USD

Bitcoin Spot ETF chứng kiến ​​dòng vốn ròng 105 triệu USD

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nền tảng vững chắc trong ngành tài chính và đặc biệt quan tâm đến tài sản kỹ thuật số, tôi nhận thấy xu hướng dòng tiền ròng ổn định vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay thực sự hấp dẫn. Với 15 ngày liên tiếp có dòng tiền dương tổng cộng 105 triệu USD, rõ ràng là các nhà đầu tư đang ngày càng tin tưởng vào các quỹ này.


Với tư cách là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường Bitcoin, tôi đã quan sát thấy rằng vào ngày 3 tháng 6, các Quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) Bitcoin đã trải qua một dòng vốn vào tổng cộng 105 triệu USD, thể hiện ngày thứ 15 liên tiếp có dòng vốn vào tích cực. Đáng chú ý, ETF, FBTC của Fidelity và ETF của Bitwise, BITB, mỗi quỹ đều thu hút dòng vốn vào đáng kể lên tới 77,0482 triệu USD mỗi quỹ. Ngược lại, quỹ ETF của Grayscale, GBTC, không ghi nhận bất kỳ dòng tiền vào hoặc ra ròng nào trong ngày. Dòng tiền liên tục đổ vào các quỹ ETF giao ngay Bitcoin này nhấn mạnh niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các phương tiện đầu tư tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là các phương tiện dưới dạng ETF.

2024-06-04 08:36