Bitcoin lên tới 150 nghìn đô la nếu Trump thắng cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ – Standard Chartered

Bitcoin lên tới 150 nghìn đô la nếu Trump thắng cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ – Standard Chartered

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trên thị trường tài chính, tôi thấy phân tích của Geoff Kendrick rất hấp dẫn. Dự đoán của anh ấy phù hợp với quan sát của riêng tôi về xu hướng thị trường và các yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin.


Với tư cách là nhà nghiên cứu tại Standard Chartered, tôi, Geoff Kendrick, có quan điểm lạc quan về biến động giá của Bitcoin. Tôi dự đoán rằng Bitcoin sẽ vượt mốc 100.000 đô la trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2020. Nếu Trump đảm bảo một nhiệm kỳ khác, dự đoán của tôi là giá trị của Bitcoin sẽ đạt 150.000 đô la vào cuối năm nay.

2024-06-06 14:51