Binance nhắm mục tiêu hủy niêm yết các cặp Bitcoin

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi đã thấy những chia sẻ công bằng của mình về sự phát triển thị trường tiền điện tử và các thông báo trên sàn giao dịch. Quyết định gần đây của Binance về việc hủy niêm yết một số cặp giao dịch nhất định, cụ thể là DGB/BTC, TLM/BTC và VOXEL/BTC đối với các thị trường Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt, là một điều thường xuyên xảy ra trong không gian tiền điện tử.


Bắt đầu từ ngày 8 tháng 7, Binance sẽ ngừng hỗ trợ cho một số cặp giao dịch nhất định, bao gồm DGB/BTC, TLM/BTC và VOXEL/BTC, ở cả thị trường Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt. Binance thường xuyên hủy token do khối lượng giao dịch không đủ hoặc vì lý do pháp lý. Trong những năm qua, nền tảng này đã liệt kê nhiều cặp token để mở rộng phạm vi của nó, nhưng một số cuối cùng bị loại khỏi sàn giao dịch khi không còn đáp ứng được ngưỡng nhu cầu.

2024-07-05 15:36