Binance hủy niêm yết các cặp ký quỹ BTC và USDT liên quan đến TUSD

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã quen với những biến động thường xuyên trên thị trường. Tuy nhiên, thông báo gần đây của Binance về việc hủy niêm yết các cặp ký quỹ Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) chính liên quan đến TrueUSD (TUSD) đã thu hút sự quan tâm của tôi và gây ra một số lo ngại.


Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã biết được một số thông tin đáng chú ý từ Binance liên quan đến kế hoạch hủy niêm yết một số cặp ký quỹ Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) nhất định liên quan đến TrueUSD (TUSD). Thay đổi này dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2024, lúc 06:00 UTC. Cả giao dịch Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt sẽ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này. Cụ thể, các cặp BTC/TUSD và TUSD/USDT sẽ không còn khả dụng để giao dịch ký quỹ nữa.

2024-07-11 13:36