Binance công bố những thay đổi lớn đối với việc truy cập Stablecoin ở châu Âu từ ngày 30 tháng 6

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi tin rằng quyết định của Binance trong việc thích ứng với các quy định mới về stablecoin là một bước cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy tắc của MiCA stablecoin và duy trì niềm tin với cơ sở người dùng châu Âu. Bối cảnh pháp lý đối với tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và các sàn giao dịch như Binance phải theo kịp những thay đổi này để tránh các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.


Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về thị trường tiền điện tử, tôi đã biết được một số thông tin cập nhật đáng chú ý về Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu. Gần đây họ đã tiết lộ các quy định mới về stablecoin áp dụng cho châu Âu.

Từ tuần cuối cùng của tháng 6, Binance sẽ bắt đầu hạn chế sử dụng một số stablecoin chưa được phê duyệt trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), tuân thủ khung pháp lý MiCA mới dành cho stablecoin.

Binance thích ứng với các quy định mới của Stablecoin

Bắt đầu từ tháng tới, chỉ những công ty tuân thủ các yêu cầu quy định mới được phép phát hành và cung cấp stablecoin cho mục đích sử dụng công cộng. Những stablecoin này sau đó sẽ được phân loại là “Stablecoin được quản lý”.

Một số stablecoin hiện đang được sử dụng có thể không đáp ứng các tiêu chí để được phân loại là stablecoin. Do đó, chúng sẽ phải tuân theo các quy định cụ thể và sẽ được gắn nhãn là “Stablecoin trái phép”.

Binance dự định tạo ra sự thay đổi suôn sẻ cho người dùng của mình và tuân thủ các quy định của MiCA bằng cách điều chỉnh dần khả năng tiếp cận các stablecoin chưa được phê duyệt. Sửa đổi này sẽ tác động đến một số tính năng của dịch vụ Binance, như được tiết lộ vào thứ Hai.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 6, tôi sẽ không thể truy cập hoặc giao dịch các Stablecoin được gắn nhãn trái phép trên nền tảng của sàn giao dịch với tư cách là người dùng EEA nữa. Hạn chế này áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ như Binance Convert, Spot Trading và Wallet.

Người dùng bị cấm sử dụng các stablecoin không được phê duyệt cho các giao dịch mới trên Binance. Nền tảng này nhằm mục đích tránh những xáo trộn trên thị trường và tuân thủ khung pháp lý do hướng dẫn của stablecoin MiCA (Thị trường tài sản tiền điện tử) đặt ra.

Tác động của một số thay đổi nhất định sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau trên nền tảng của Binance. Ví dụ: các loại thù lao, bao gồm cả các loại thù lao có nguồn gốc từ Trung tâm phần thưởng, Chiến dịch và Giới thiệu, sẽ được điều chỉnh để phân phối phần thưởng dưới dạng Stablecoin được quy định, BNB hoặc các mã thông báo không phải stablecoin khác.

Nhiều thay đổi hơn ở phía trước

Bắt đầu từ ngày 29 tháng 6, Giao dịch sao chép giao ngay sẽ không thể truy cập được đối với người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị những người hiện đang sử dụng dịch vụ này nên kết thúc các vị thế mở của mình và chuyển tiền vào Ví giao ngay cá nhân trước thời hạn nhất định.

Việc vay và chuyển các stablecoin trái phép mới để giao dịch ký quỹ sẽ không còn được phép. Tuy nhiên, các khoản vay ký quỹ hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động mà không bị thanh lý bắt buộc.

Các nhà giao dịch có tài khoản ký quỹ nắm giữ Stablecoin trái phép nên cân nhắc việc hoàn trả các khoản vay ký quỹ của mình. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, họ có thể tiếp tục sử dụng số dư Stablecoin trái phép hiện tại trong ví ký quỹ của mình cho các hoạt động giao dịch.

Là một nhà nghiên cứu đang điều tra các dịch vụ khác nhau của Binance, tôi đã gặp một số dịch vụ có ý nghĩa đặc biệt liên quan đến các stablecoin trái phép: Binance Launchpad, Launchpool, Kiếm tiền đơn giản, Cho vay & Cho vay VIP, Đầu tư tự động, Đầu tư kép, Khai thác trên nền tảng đám mây, Binance Pay, Gửi Tiền mặt, Hồng bao, mua NFT, Chi tiêu để kiếm tiền, Thẻ quà tặng, Ví Web3 – Phần kiếm tiền, giao dịch P2P và OTC. Mỗi dịch vụ này có thể phải chịu những hạn chế hoặc thay đổi cụ thể đối với các stablecoin trái phép.

Binance công bố những thay đổi lớn đối với việc truy cập Stablecoin ở châu Âu từ ngày 30 tháng 6

Hiện tại, tôi nhận thấy token gốc của sàn giao dịch này, BNB, có giá 623 USD dựa trên các cập nhật mới nhất của thị trường. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường phục hồi rộng hơn, với tiền điện tử ghi nhận mức tăng chung là 4,5% trong ngày qua. Do đó, BNB đang tiến gần đến mức cao nhất hàng năm là 642 USD, đạt được vào giữa tháng 3.

2024-06-04 02:11