Báo cáo PoR mới nhất của Binance cho thấy những thay đổi đáng chú ý

Báo cáo PoR mới nhất của Binance cho thấy những thay đổi đáng chú ý

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm có nền tảng về tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối, tôi thấy báo cáo Bằng chứng dự trữ mới nhất của Binance rất hấp dẫn. Sự gia tăng tài sản Bitcoin và Ethereum do người dùng nắm giữ là một dấu hiệu tích cực, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào các biện pháp bảo mật của sàn giao dịch. Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ nắm giữ USDT đặt ra câu hỏi về xu hướng thị trường tiềm năng hoặc sự thay đổi hành vi của người dùng.


Tôi đã phân tích báo cáo Bằng chứng dự trữ mới nhất do Binance phát hành vào ngày 1 tháng 6 và tôi nhận thấy một số thay đổi đáng kể về tài sản của người dùng so với tháng trước. Tổng số BTC nắm giữ đã tăng khoảng 534 xu để đạt 582.292 mã thông báo. Tài sản Ethereum chứng kiến ​​​​mức tăng trưởng 7,02% với tổng số 4,664 triệu ETH, trong khi dự trữ mã thông báo USDT giảm 3,38% xuống còn 22,08 tỷ USD.

2024-06-07 15:22