3000 Bitcoin được gửi lại cho Chính phủ Đức thông qua các sàn giao dịch

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thấy tình huống này thật hấp dẫn. Quyết định của chính phủ Đức chuyển số lượng lớn Bitcoin sang các sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường đã đặt ra một số câu hỏi.


Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các giao dịch gần đây trên thị trường Bitcoin, tôi đã gặp một sự kiện hấp dẫn vào thứ Hai khi chính phủ Đức chuyển hơn 10.000 Bitcoin đến nhiều sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường khác nhau. Trị giá khoảng 163 triệu USD, giao dịch này chủ yếu liên quan đến việc nhận 2.898 Bitcoin từ Coinbase, Kraken và Bitstamp.

2024-07-09 06:22